Styrelse


STYRELSE


Med en extern ledamot i styrelsen kan bolaget ta nästa steg i utvecklingen och öka tillväxten.


Många ägarledda bolag utan externa ledamöter i styrelsen begränsar styrelsearbetet. Oftast blir möten av mer formulär karaktär. Är det dessutom flera ledmöter som har aktiva roller i bolaget tenderar möten att handla om rent operativa frågor, som ligger utanför styrelsens arbete. 

  • Är ni ett mindre ägarelett bolag?
  • Har ni ingen extern ledamot i styrlesen idag?
  • Är era styrelsemöten mer en formulatet, där ni mest diskuterar operativa frågor?
  • Finns det något tydligt ägardirektiv, vad vill ägarna med bolaget?
  • Har ni eller funderar på att tillsätta en extern VD?
  • Saknar ni ett forum för långsiktigta strategiska diskussioner?
  • Vill ni komplettera styrelsens kompetens inom affärsstrategi, internationalisering, kapitalanskaffning, organisationsutveckling, förhandling, försäljning eller marknadsföring?
  • Funderar ni på en exit i någon form inom 2-5 år?

Hör av er, för ett förutsättningslöst möte, så bollar vi dina tankar!

Är ni redo för ett forum, där fokus ej är operativa  frågor?