Rådgivare

RÅDGIVARE


Ett bollplank till ägare och VD kan vara den kompassen bolaget behöver för att kunna ta ut rätt kurs.


Det finns ett märkligt samband som visar förhållandet mellan rådgivare och företag. I större och lönsammare företag anlitas oftare utomstående experter. Medan mindre eller mindre lönsamma företag, mera sällan anlitar utomstående experter.


Det borde naturligtvis vara tvärtom. Goda råd är inte alltid dyra - inga råd är alltid dyra.

Vågar – du och ditt företag utmanas med nya synvinklar?

  • Är du ägare och VD för ett bolag?
  • Är du extern VD i ett ägarlett bolag, där ägarna fortfarande är verksamma?
  • Saknar du någon att bolla dina idéer med för att ta nästa steg med ditt företag? 
  • Behöver du någon som stöttar och peppar dig i en eventuell motgång? 
  • Önskar du dig en extern resurs som inte är operativ i verksamheten att utveckla dina tankar och idéer med?
  • Vill du bara få en second opinion innan beslut?

Hör av dig, för ett förutsättningslöst möte, så bollar vi dina tankar!