Hem

Träffa Jimmy

Inspiratör, bollplank & idéspruta


Som anställd i ledande ställning och som enteprenör, framgångsrikt utvecklat verksamheter från idé till succé, men också varit med om riktiga floppar. Vilket gett mig en stor kunskap och erfarenhet hur man ska navigera för att lyckas och vilka faror man bör undvika. 


Mina framgångsfaktor inom ledarskap, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring är viktiga ingredienser för att skapa tillväxt, lönsamhet och effektivare organisationer.
ETT BOLLPLANK I ENTREPRENÖRSLEDDA BOLAG


För att lyckas måste man våga, men för att våga, krävs kunskap, erfarenhet, samt ständig närvaro och uthållighet.

Att utveckla & skapa


Flertalet gånger har jag varit verksam i bolag som av olika anledningar varit i behov av förnyelse. Många av dessa verksamheter har varit ägarledda bolag, vilket inneburit att jag arbetat nära ägarna. Det har givit mig många lärdomar och erfarenheter. Ägarna besitter en stor kunskap om både sitt bolag och branschen de verkar inom. Att då utifrån utmana dem att se sin verksamhet med andra ögon och möjligheter har varit en framgångsfaktor.

  • Konsten att tillsätta en extern VD.
  • Att växa genom släppa taget.
  • Våga utmana nuvarande strategi för att skapa ny tillväxt.
  • Att se möjligheterna i befintlig verksamhet på nya marknader.
  • Kapitalisera på en bra idé och skapa en marknad.

Ord om Jimmy.........

Johan Dennelind

FD. Koncernchef Telia Group, Ordförande Tyréns

Jimmy är en god vän men även gammal partner i diverse projekt. Jag känner ingen som har så många idéer och som kan hålla så många bollar i luften som Jimmy. Hans driv och optimism överträffas av få och han har en unik förmåga att få saker att hända. En träff med Jimmy slutar alltid med något spännande nytt, projekt, idé eller tanke. Mina varma rekommendationer till er som funderar på att anlita Jimmy. 

David Stenmarck

Entreprenör, grundare av Ladies Night & Epidemic Sound

Jag har anlitat Jimmy i flera projekt och hans breda erfarenhet och kunnande bidrar till att det blir struktur och fokus på det som i första hand ska prioriteras. Jimmy är prestigelös och han är alltid lösningsorienterad vilket passar mina projekt som ofta är komplexa med tight tidsram.

Sten Forseke

Entreprenör, grundare & huvudägare  Greater Than

Jimmy är “Rock Solid”! Jimmy är rak, rättfram, ambitiös, kreativ och med det en fantastisk medarbetare. Under de 6 år vi arbetat nära tillsammans har Jimmy engagerat och involverat både kunder och medarbetare för att nå bästa möjliga leverans.

Bjarte Eide

FD. VD LoweBrindfors.

CEO M&C Saatchi Stockholm

Jag jobbade med Jimmy när han var Retail Director för en av Sveriges ledande reklambyråer. Hans stora kunskaper och engagemang var mycket uppskattat både från kollegor och kunder.   

Malcolm Lilliehöök

FD. Ordförande Lottericentralen & PAF Consulting. Ordförande Rekal Svenska AB

Under åren Jimmy arbetade som affärsutvecklare vid Lottericentralen. Hög energi, kreativitet och förmåga att leverera i tid är några av de egenskaper som bidrog till bolagets utveckling, och som jag satte stort värde på."

Tina Thörner

FD. Rallykartläsare, Race Director FIA SDC & Föreläsare

Jimmy har en förmåga att se helheten, tänka ett steg längre och sätta sig in i motpartens situation på ett enastående sätt. Hans målande visioner gör att man bara vill in i framtiden.