Erfarenheter

Att konstruktivt ifrågasätta det som görs framgångsrikt idag för att kunna göra det ännu mer framgångsrikt imorgon. Förmodligen det främsta skälet till att i de flesta organisationer jag har verkat, har det skapats tillväxt och ökat lönsamheten.


Min lärdom är att vara lyhördhet för dem i verksamheten som befinner sig närmast kunderna, vilket ofta visat sig vara den mest lönsamma och det bästa sättet att på ett engagerande sätt driva verksamheter framåt. 

Aktiv idag med

Rådgivning

Arbetar idag som rådgivare och/eller styrelseledamot främst till upstarts- och tillväxtbolag. 

Föreläsning

Föreläsningar och workshops inom att starta och driva eget  till att bygga företagasvärde, samt att säga upp eller bli uppsagd.

Finansiering

Genom nätverk som finansierar upstartsbolags med kapital samt kunskap att etablera och utveckla verksamheter.

Branscher

Erfareneht från börsbolag, ägarledda bolag, startups och stiftelseägda bolag inom;


 • Retail
 • Spel
 • Insurtech & AI
 • Nöje & underhållning
 • Reklam- & media
 • Välgörenhet


Befattningar

COO & Head of Sales & Marketing

Greater Than (2014-2020)

Försäljnings- & marknadschef

Ladies Night (2012-2014)

Byråchef

Liljedal Communication (2012-2012)            

Retail Director

Lowe Brindfors (2011-2012)

Vice President Sales & Marketing

Motion Display (2010-2011)

Sverigechef

Paf (2007-2009)

Affärsutveckling & Styrelseledamot

Lottericentralen (2006-2007, 2008-2009)  

VD

Drive Reklam (2001-2004)

Marknadschef

Kavli (1997-2000)

Tradechef

Kavil (1995-1996)

Arbetat med


FÖRSÄLJNING

 • Budgetering & målsättning & kundplaner.
 • Prisstrategier & lönsamhet. 
 • Internationell försäljning, personal, agenter & övriga kanaler. 
 • Organisera försäljningsavdelningar.
 • Strategiskt försäljning. 
 • Produktuveckling
 • Taktiskt paktering av erbjudandet   MARKNADSFÖRING

 • Ta fram marknadplaner från grunden.
 • Skapa, bygga & etalbera varumärken.
 • Ompositionera etalberade varumärken.
 • Digitalisering, hur arbeta digitala mediakanaler. 
 • Upphandling- och kravställning av marknadsföringstjänter.

LEDARSKAP

 • Employerbrandning & företagskultur.
 • Personalrekrytering ur ett strategiskt perspektiv.
 • Medarbetarsamtal, lönesättningar & tantiem.
 • Omorgansationer.
 • Styrelse & ledningsfrågor.
 • Ägardirektiv och VD instruktioner. 

Framtidens mobilföretag

-för en hållbarare värld

Refurbly arbetar cirkulärt för att motverka slit-och-släng-kulturen genom att erbjuda återanvända mobiltelefoner som fungerar precis som nya. En ny mobil ger upphov till hela 86 kg avfall, med material från 43 olika länder.

Nordic Proptech Group

Mäter, analyserar, paketerar och visualiserar sensor- och förbrukningsdata, genom säkra och effektiva kommunikationslösningar